Tuyển sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Phương Đông mới nhất năm 2020

0
973

TUYẾN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỢT 2 NĂM 2020

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Phương Đông vừa có thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đợt 2 năm 2020.

dai-hoc-phuong-dong-5
Tuyển sinh Thạc sĩ hệ chính quy.

Thông tin tuyển sinh cụ thể như sau:

Hình thức tuyển sinh và môn thi

– Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

– Môn thi: Gồm 3 môn:

  1. Môn cơ bản: Kinh tế học
  2. Môn cơ sở ngành: Quản trị học
  3. Môn điều kiện: Tiếng Anh

Lưu ý: Thí sinh thỏa mãn một trong các điều kiện sau được miễn thi mô tiếng Anh khi thi tuyển:

Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiến tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh.

– Có chứng chỉ trình độ Tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 02 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển.

dai-hoc-phuong-dong-2
Trường Đại học Phương Đông tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 2020.

Hình thức đào tạo và Thời gian

– Hình thức đào tạo: Chính quy

– Thời gian đào tạo tập trung: 02 năm

– Thời gian thi tuyển: cuối tháng 2/2020

Điều kiện dự thi

Điều kiện văn bằng

Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ngành gần hoặc ngành khác.

  • Nếu là ngành đúng hoặc ngành phù hợp: thí sinh được dự thin gay sau khi tốt nghiệp.
  • Nếu là ngành gần: thí sinh phải học bổ sung kiến thức 3 môn gồm: Quản trị học, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị chiến lược.
  • Nếu trái ngành hoàn toàn: thí sinh phải học bổ sung kiến thức 7 môn gồm: Quản trị học, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị chiến lược, Nguyên lý kế toán (3TC), Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Marketing căn bản.

Lưu ý: Thí sinh được hỗ trợ tối đa học và thi chuyển đổi.

dai-hoc-phuong-dong-3
Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học để được dư thi tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Điều kiện kinh nghiệm công tác

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành khác với ngành Quản trị kinh doanh cần có giấy xác nhận tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

Các điều kiện khác

– Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên).

– Có đủ sức khoẻ để học tập.

– Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Nhà trường.

Đối tượng và chính sách ưu tiên

– Đối tượng ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh Sau đại học.

– Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100). Nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ sở ngành.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, vui lòng liên hệ:

PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
Hotline: 0934 552 189

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here