Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ là gì

0
12572

Kiểm soát nội bộ đã trở thành nhu cầu cần thiết và quan trọng đối với mỗi tổ chức và doanh nghiệp. Vậy tại sao kiểm soát NB lại cần thiết và mục tiêu của nó là gì?

Kiểm soát nội bộ là gì? Tại sao cần KSNB?

Kiểm soát nội bộ là một phần của quá trình quản trị. Các công việc của KSNB là đánh giá, kiểm tra, giám sát, định giá và báo cáo tình hình kiểm soát công ty.

Doanh nghiệp cần phải có KSNB để: tăng hiệu quả hoạt động, báo cáo tài chính đáng tin cậy; tăng lợi nhuận; giảm rủi ro và tránh tổn thất;…

muc-tieu-cua-he-thong-kiem-soat-noi-bo-3
Kiểm soát nội bộ là gì?

Mục tiêu Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ có 4 mục tiêu to lớn. Cụ thể:

1. Tính hiệu lực và hiệu quả trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh

Chúng được thể hiện qua: Phạm vi hoạt động, chất lượng, thời gian, chi phí.

2. Tính đáng tin cậy của báo cáo tài chính

Độ tin cậy của BCTC thể hiện qua các yếu tố:

 • Đúng thẩm quyền.
 • Nguyên tắc ghi nhận.
 • Thẩm quyền tiếp cận tài sản.
 • Sự phù hợp giữa tài sản thực tế và sổ sách.
muc-tieu-cua-he-thong-kiem-soat-noi-bo-1
Độ tin cậy của báo cáo tài chính

3. Tính tuân thủ (Compliance)

Mục tiêu của kiểm soát nội bộ là tính tuân thủ. Nghĩa là thực thi các hành động theo đúng chỉ thị và quy định và quy trình có hiệu lực đã đề ra.

Ở doanh nghiệp, sự tuân thủ thể hiện ở hai cấp độ:

 • Tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
 • Tuân thủ theo quy định và điều lệ của công ty. Bao gồm cả các quy trình, quy định nội bộ, văn hóa, chuẩn mực, giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp.
muc-tieu-cua-he-thong-kiem-soat-noi-bo-2
Mục tiêu của kiểm soát nội bộ là tính tuân thủ.

4. Tính minh bạch (Transparency)

Mục tiêu kiểm soát nội bộ đảm bảo tính minh bạch. Bao gồm: sự chính xác, sự thích hợp, sự đầy đủ, rõ ràng, kịp thời và sự thuận tiện.

 • Sự chính xác: Tức là thông tin phản ánh chính xác dữ liệu tổng hợp từ sự kiện phát sinh.
 • Sự nhất quán: Qua các phương pháp được thực hiện đồng nhất, thông tin được trình bày có thể so sánh được.
 • Sự thích hợp: Người sử dụng có thể dựa vào những thông tin để dự đoán kết quả trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Hoặc giúp xác nhận và hiệu chỉnh các mong đợi.
 • Sự đầy đủ: Thông tin phản ánh một cách đầy đủ, kể cả sự kiện và đối tượng có liên quan.
 • Sự rõ ràng: Thông điệp được truyền đạt rõ ràng và dễ hiểu.
 • Sự kịp thời: Thông tin có sẵn và kịp thời cho người sử dụng trước khi bị giảm khả năng ảnh hưởng đến các quyết định.
 • Sự thuận tiện: Thông tin được thu thập và tổng hợp dễ dàng.

Để rõ hơn, hiểu về kiểm soát nội bộ hơn và áp dụng hiệu quả vào doanh nghiệp của mình, bạn nên tham gia vào khóa học kiểm soát nội bộ trên smartrain.vn. Khóa học sẽ giúp bạn hiểu và nhận biết được các rủi ro có thể xảy ra, xác định mục tiêu kiểm soát, xây dựng quy trình KS, chiến lược và giám sát thực hiện,…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here